mpzp Uchwała nr XLIX/258/10 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka – tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego we wsi Nowa Wieś Grodziska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-15

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy w wysokości 10% dla terenu MN oraz w wysokości 20 % dla terenu MU.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Pielgrzymka.pdf)MPZP Pielgrzymka.pdf[ ]135 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]4770 kB