mpzp Uchwała nr XLIX/259/10 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka - dla części obrębu geodezyjnego Czaple przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Czaple II”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Pielgrzymka.pdf)MPZP Pielgrzymka.pdf[ ]111 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]2398 kB