mpzpUchwała nr XLII/202/10 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Pielgrzymka.pdf)MPZP Pielgrzymka.pdf[ ]5114 kB