mpzp Uchwała nr VIII.47.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Zagrodno.pdf)MPZP Zagrodno.pdf[ ]89 kB
Download this file (Skarga Wojewody Dolnośląskiego.pdf)Skarga Wojewody Dolnośląskiego.pdf[ ]40 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]4086 kB