mpzp Uchwała nr VIII.48.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-05

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Zagrodno.pdf)MPZP Zagrodno.pdf[ ]78 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]1205 kB