mpzp Uchwała nr XXV/140/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Zagrodno.pdf)MPZP Zagrodno.pdf[ ]975 kB