Powiat koniński

Uchwała nr 22/IV/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Smólniki, Niedźwiady, Wąsosze, Szyszyńskie Holendry na obszarze gminy Ślesin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 481/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 480/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 479/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 483/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Żółwieniec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 484/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wąsosze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 486/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 104, 105/1, 105/2 i 106 w miejscowości Wygoda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 485/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wygoda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 488/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wąsoskie Holendry

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 482/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzyn -część północna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 471/XLVII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Honoratka- część zachodnia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LII/389/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów - ETAP XI.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów - Etap X.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/411/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Kazimierz Biskupi i Sokółki, gmina Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.329.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. orzekające nieważność § 11 ust. 2 pkt 5 w zakresie wyrazów „planu zagospodarowania przestrzennego,” uchwały Nr XXXV/326/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kazubek


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.326.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. orzekające nieważność § 11 ust. 2 pkt 5 w zakresie wyrazów „planu zagospodarowania przestrzennego,” uchwały Nr XXXV/323/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Goczki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.344.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. orzekające nieważność § 11 ust. 2 pkt 5 w zakresie wyrazów „planu zagospodarowania przestrzennego,” uchwały Nr XXXV/341/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Witkowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.327.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. orzekające nieważność § 11 ust. 2 pkt 5 w zakresie wyrazów „planu zagospodarowania przestrzennego,” uchwały Nr XXXV/324/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Helenowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.331.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. orzekające nieważność § 11 ust. 2 pkt 5 w zakresie wyrazów „planu zagospodarowania przestrzennego,” uchwały Nr XXXV/328/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kwiatkowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.330.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. orzekające nieważność § 11 ust. 2 pkt 5 w zakresie wyrazów „planu zagospodarowania przestrzennego,” uchwały Nr XXXV/327/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kryszkowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-05

Zobacz treść planu (PDF).