Powiat koniński

Uchwała nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap V

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap VII

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr 244/XXVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin dla terenu w miejscowości Leśnictwo.


Data uchwalenia: 2012-10-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Uchwała nr 143/12 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Sławsk, Gmina Rzgów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 244/XXVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin dla terenu w miejscowości Leśnictwo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 232/XXIV/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ignacewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 235/XXIV/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Piotrkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Paprotnia, gmina Krzymów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica – Kolonia, obręb Kraśnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Kleczew, Genowefa, Słaboludz, Jabłonka, Kalinowiec, Nieborzyn, Sławoszewek, Sławoszewo, Izabelin, Wielkopole, Kamionka, na terenie Gminy i Miasta Kleczew.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/152/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 648/16 w miejscowości Sokółki gm. Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/133/11 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 266/7 i 266/8 w miejscowości Sokółki gm. Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/132/11 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 118/2 w miejscowości Dobrosołowo gm. Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/131/11 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrosołowo gm. Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno dla obszarów obejmujących: część miasta Sompolno, część obrębu Biele, część wsi Lubstów.

Zobacz treść planu (PDF).