Powiat koniński

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamienica, gm. Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Sokółki i Władzimirów, gm. Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Sokółki, gm. Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXII/521/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu położonego w Kazimierzu Biskupim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXII/518/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolice - Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXII/519/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminyKazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXII/520/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi, gm. Kazimierz Biskupi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/280/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIII/294/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Węglew, miejscowość Węglew-Kolonia, Gmina Golina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIII/293/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Węglew, miejscowość Węglew-Kolonia, Gmina Golina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIII/292/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu miejscowości Golina i Myślibórz, Gmina Golina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/426/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/275/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap XIV część B”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/242/2017 Rady Gminy Skulsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Skulsk dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Czartówek i Kobylanki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/217/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/216/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XIV część A"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/254/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/255/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/256/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie gminy Wierzbinek

Zobacz treść planu (PDF).