mpzp Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 336/1, 336/2, 338, 339, 346, 348 i 349 położone w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-27

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% − dla terenów usługowych;
2) 10% − dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% − dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Uniegoszcz.pdf)MPZP Uniegoszcz.pdf[ ]449 kB