mpzp Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów MU w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]1335 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]40 kB
Download this file (Zalacznik4.pdf)Zalacznik4.pdf[ ]23 kB