mpzp uchwała nr XXX/236/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-24

Zobacz treść planu (PDF).