mpzpUchwała nr XXXVII/69/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik1a.jpg