Uchwała nr XL/340/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.

Zobacz treść planu (PDF).