mpzpObwieszczenie nr LVIII/2/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej - Grzybowej w Wałbrzychu.


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf