mpzp Uchwała nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12
 
Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.
1. MN, 30%
2. pozostałe tereny, 0,1%


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]1943 kB