mpzp Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz.

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]5568 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]22 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]27 kB