mpzp Uchwała nr XXXII/260/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Wielki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10
 
Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:
1) MN - 30%
2) pozostałe tereny - 0,1%


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]1166 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]38 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]27 kB