Uchwała nr XLVI/317/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca

Zobacz treść planu (PDF).