Uchwała nr XLVI/318/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Zobacz treść planu (PDF).