mpzp Uchwała nr XXX/192/10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Cieszów, gmina Stare Bogaczowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-17

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2