mpzp Uchwała nr XLVI/1105/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów 2U/1, 2U/2, 7US na 30%;
2) dla terenów 1KDD, 6WS na 0,1%;
3) dla pozostałych terenów na 3%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]4486 kB