mpzp Uchwała nr XXXIV/191/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-16

Zobacz treść planu (PDF).