mpzp Uchwała nr XXXVIII/211/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-26

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2