mpzp Uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-20

Zobacz treść planu (PDF).