mpzpUchwała nr XXXII/197/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf