mpzpUchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Olszyniec i Niedźwiedzica, gm. Walim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf