mpzp Uchwała nr XL/235/2009 Rady Gminy Walim z dnia 26 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim (dz. nr 22/1 i 25).

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-18

Zobacz treść planu (PDF).