mpzp Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Walim z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Rzeczka, gm. Walim.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-13

Zobacz treść planu (PDF).