mpzp Uchwała nr XL/233/2009 Rady Gminy Walim z dnia 26 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-18

Zobacz treść planu (PDF).