mpzp uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-11

Zobacz treść planu (PDF).