mpzp Uchwała nr XLIII/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-16

Zobacz treść planu (PDF).