mpzpUchwała nr XLVIII/627/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości BOGDANOWO – OCIESZYN, gmina Oborniki – wzdłuż drogi krajowej S-11 – obszar A i B.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf