mpzpUchwała nr XLIX/ 441 /2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Obornickiej i Spokojnej


Data uchwalenia: 2014-05-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf