mpzpUchwała nr LXV/840/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie przy ulicy Platynowej, dla dz. nr 317/11, 317/12, 317/13


Data uchwalenia: 2014-05-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik472AA789-E8E7-43AB-89CF-7BDEE63A5E55.png