mpzpUchwała nr LXVII/859/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie w rejonie ulicy Wierzbowej, Olszynowej i Sojowej


Data uchwalenia: 2014-06-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik9E55E2CD-8139-4EE9-AB91-7C4CFD25B1BF.png