mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1. 286 .2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014r. orzekające nieważność Uchwały Nr XL/278/14 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gwiazdowie i Skałowie, część A, gm. Kostrzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).