mpzpUchwała nr XL/277/2014 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierskie, gm. Kostrzyn


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf