Uchwała nr 257/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, położonego we wsi Szalejów Górny.

Zobacz treść planu (PDF).