Uchwała nr 63/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie

Zobacz treść planu (PDF).