Uchwała nr XI/141/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku

Zobacz treść planu (PDF).