Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ IV

Zobacz treść planu (PDF).