Uchwała nr XXVIII/182/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ścinawka Średnia oraz części obrębu Ścinawka Górna – część II

Zobacz treść planu (PDF).