Uchwała nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska

Zobacz treść planu (PDF).