Uchwała nr XXXVII/314/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Proszków

Zobacz treść planu (PDF).