Uchwała nr XXXVIII/321/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gozdawa

Zobacz treść planu (PDF).