Uchwała nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojczyce

Zobacz treść planu (PDF).