Uchwała nr XV/106/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).