Uchwała nr LV/360/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowy Gierałtów – gmina Stronie Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).