mpzpUchwała nr LXIV/830/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – dla działek nr 227 i 228


Data uchwalenia: 2014-04-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikE1CDC760-E7C1-4862-A783-CDEC08894274.jpg